Genel Bilgiler

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü adına;
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (RTEÜ-FEMÜD)
ISSN: 2687-2315

Sahibi 
Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN (Rektör)

Baş Editör      
Prof. Dr. Ferhat KALAYCI

Yardımcı Editörler     
Prof. Dr. Nurhayat ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AKGÜL
Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN
Dr. Öğr. Üyesi İlker ÖZÇELİK

Dil Editörü   
Öğr. Gör. Seda ALTUNTAŞ

Yazı İşleri   
Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AKGÜL

Teknik Destek   
Dr. Öğr. Üyesi Serdar DİZMAN

Mizanpaj   
Dr. Barış KARSLI

Tasarım   
Dr. Gökçe ARİFOĞLU


Yayın Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ali BİLGİN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet TABAK Sinop Üniversitesi
Prof. Dr. Cemalettin ŞAHİN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Cihan DARCAN Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Prof. Dr. Davut TURAN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih İSLAMOĞLU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih SEYİS Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Gökhan ABAY Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan BALTAŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Haydar KÜÇÜK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Murat YİĞİT Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Prof. Dr. Ruşen YILMAZ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Salih ÇEPNİ Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Serdar MAKBUL Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Servet KARASU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman ADANUR Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Temel SAVAŞKAN Haliç Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Sabri İPEK Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Raif KANDEMİR Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Emre MENTEŞE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Vagıf NEVRUZOĞLU Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Doç. Dr. Keziban YAZICI Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ergin ŞAHİN Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, fen ve mühendislik alanlarına ilişkin makaleleri kabul eden hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimiz, yılda 2 sayı (Haziran ve Aralık) olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır. Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce olup, dergimiz hem yurtiçi hem de yurtdışı yazarlı makaleleri kabul etmektedir. Dergimize gönderilen makaleler için herhangi bir değerlendirme ücreti veya başvuru ücreti alınmamaktadır. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler editör, yayın kurulu ve hakemler (hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez) tarafından değerlendirilir. 
 
Dergimize gönderilecek makalelerin, daha önce başka bir yerde (dergi, kitap, sempozyum, kongre, vb.) yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gereklidir. Makaleler dergiye gönderildikten sonra editörler, 10 gün içerisinde ön kontrol ve ithenticate aracılığıyla benzerlik denetimi gerçekleştirir. Benzerlik oranı %30'u geçemez. Teknik şartları sağlayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınırlar. Değerlendirme süreci tamamlanan ve kabul edilen makaleler basım aşamasına geçer.

Makale göndermek için https://dergipark.org.tr/tr/pub/rteufemud linkini tıklayınız.